หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์
บริการระบบสื่อสาร(อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) สำหรับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ปราจีนบุรี ประชารักษ์
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี )
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381