หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 14 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
ประชาสัมพันธ์การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สำนักงาน ป.ป.1.

ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2565 - 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี และพนักงานขับรถยนต์
บริการระบบสื่อสาร(อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) สำหรับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ปราจีนบุรี ประชารักษ์
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี )
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381