หน้าแรก > บริการ > บริการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการตรวจสอบมาตรฐานการแพร่คลื่นวิทยุ
เพื่อควบคุมการแพร่คลื่นวิทยุให้เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนดตามใบอนุญาต และเพื่อบริการตรวจวัดทางเทคนิคของการแพร่คลื่นวิทยุตามที่ได้รับร้องขอหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี )
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381