หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโท
วันที่บันทึก :14/11/2566
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม จำนวน ๔ ฉบับ
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

(1) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

(2) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

(3) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

(4) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้อง RATCHADAPHISEK ROOM ชั้น 2 โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร หรือร่วม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex http://surl.li/naghb 

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://register.nbtc.go.th/emes-public-register/Event/Index?event_id=23265

Screenshot-2023-11-14-144239.png

หนังสือเชิญ-hearing-21-พ-ย-66.pdf
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี )
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381