หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สำนักงาน ป.ป.1.
วันที่บันทึก :22/03/2566
ประชาสัมพันธ์การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สำนักงาน ป.ป.1.
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี )
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381