หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บริการระบบสื่อสาร(อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง)
วันที่บันทึก :25/08/2564
บริการระบบสื่อสาร(อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง)
            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) ระลอกเดือน เมษายน 2564 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อบจ.ปราจีนบุรี ประชารักษ์ ขึ้น โดยมีกำหนดเปิดรับผู้ป่วยเข้าทำการรักษา ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จึงขอรับการสนับสนุน จากสำนักงาน กสทช. เขต14 ปราจีนบุรี ในการติดตั้งดูแล และให้บริการระบบสื่อสาร(อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง

800.jpg

700-1.jpg

700-2.jpg

700-3.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี )
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381