หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 ตุลาคม 2566
วันที่บันทึก :10/10/2566
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 ตุลาคม 2566
ขั้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1696835896667.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี )
4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
หมายเลขโทรศัพท์: 037 218 381